Servicii

Automatizări și acționări electrice industriale

Prin automatizarea proceselor de producție se urmărește asigurarea tuturor condițiilor de desfășurare a acestora fără intervenția omului. Această etapă presupune crearea acelor mijloace tehnice capabile să determine evoluția proceselor într-un sens prestabilit, asigurându-se producția de bunuri materiale la parametrii doriți. Se poate vorbi în acest caz de procese de producție automatizate a căror evoluție este controlată în mod autonom fără intervenția omului.

Un sistem de automatizare industrială pentru un proces specific urmărește să îmbunătățească calitatea, precizia și să reducă costurile asociate cu munca, energia, și materialele.

Realizăm tablouri de automatizare si actionare pentru orice fel de utilizare integrând în sistem automate programabile (PLC), terminale om mașină (HMI), convertizoare de frecvență și calculatoare de proces;

Integram traductoare pentru sisteme de achizitie de date si monitorizare a proceselor industriale, transmiterea datelor local si/sau la distanta, sisteme SCADA;

Compania noastra concepe, proiecteaza si executa tablouri electrice de automatizare si actionare pentru orice tip de utilaje si instalatii tehnologice si asigura integrarea lor in sistem.
Pentru utilaje si instalatii tehnologice existente putem efectua reparatii, mentenanta sau retehnologizari.

Tablouri și instalații electrice

Tabloul electric este componenta esențială dintr-o instalație electrică care asigură exploatarea corectă a ansamblului în care este integrat.

Tabloul electric trebuie să protejeze:

  • instalația electrică impotriva eventualelor defecte cauzate de scurtcircuit sau de suprasarcină care pot provoca distrugerea conductoarelor și aparatajului electric
  • consumatorii conectați la instalație împotriva supratensiunilor care pot să apară din rețea, în cazul unei supratensiuni aparatele electrice se pot distruge
  • utilizatorii împotriva electrocutării accidentale

Dacă în primele două cazuri rezultă pagube materiale pe care beneficiarul trebuie să le acopere, în al 3-lea caz un eventual accident poate afecta integritatea fizică a persoanelor care utilizează instalația.

Dacă un tablou electric existent nu realizează protecțiile de mai sus, o modernizare este absolut necesară.

Realizăm tablouri și instalații electrice de la zero sau le putem moderniza pe cele existente pentru utilizare civilă și industrială si orice putere instalata.

Compensarea energiei reactive

Energia reactivă este forma de energie suplimentară care servește pentru producerea și întreținerea câmpurilor magnetice și care este consumată pe lângă energia activă, de receptoarele electrice prevăzute cu bobinaje, cum sunt motoarele electrice sau transformatoarele. Energia reactivă nu are nici un efect benefic. Astfel că puterea reactivă încarca rețeaua de transport și distribuție, și este o energie injectată de consumator în rețea. Energia reactivă este măsurată de distribuitor și taxată dupa tarife reglementate.

Pentru a elimina costurile asociate energiei reactive se poate realiza compensarea ei în mod automat prin baterii de condensatoare.

Pentru a afla cu cât puteți reduce costurile aferente energiei reactive, vă ajutăm cu interpretarea facturii de energie electrică și putem oferi soluția tehnico-economică optimă.

Realizam executia si instalarea tablourilor electrice pentru compensarea automata a energiei reactive, indiferent de putere.
În cazul realizării unui tablou electric pentru compensarea energiei reactive amortizarea costurilor se realizează în cel mult 6-12 luni.

Asigurarea alimentarii de rezerva

Anclanșarea automată a rezervei (AAR) reprezintă operația de conectare rapidă a consumatorilor electrici la un circuit de rezervă, în cazul căderii circuitului normal de alimentare, ca urmare a unui deranjament sau a unei deconectări impuse de către dispozitivele de protecție. Operația poate fi aplicată consumatorilor sensibili la goluri de tensiune ce beneficiază de două sau mai multe alimentări cu energie electrică din surse diferite.

Aceste surse pot proveni din alte rețele, dintr-un generator electric propriu sau din surse alternative de energie. A două sursă de energie poate prelua în întregime puterea consumată sau poate dispune de putere limitată și de aceea se va face o selecție a consumatorilor ce vor rămâne cuplați la aceasta, în funcție de importanța consumatorilor.

Alimentarea consumatorilor vitali din sursele de rezervă, în cazul întreruperii accidentale a alimentării de bază, se face cu ajutorul unui echipament AAR.

Punerea în funcțiune a rezervei poate fi comandată manual sau automat. Comanda manuală durează mai mult și este inaplicabilă în locațiile fără personal permanent de exploatare, de aceea, conectarea alimentării de rezervă trebuie să se facă automat.

În prima etapă vă putem oferi consultanță în vederea achiziționării grupului electrogenerator adecvat consumului și utilizării dumneavoastră, apoi putem realiza și instala tabloul pentru anclanșarea automată a rezervei.

Masurari si verificari

Parametrii energiei electrice determina functionarea echipamentelor si instalatiilor electrice. Daca acesti parametrii sunt in afara valorilor nominale instalatiile functioneaza incorect sau pot sa apara avarii.

Masurari asupra parametrilor energiei electrice (tensiune, intensitate, frecventa, factor putere, putere aparenta, putere active, putere reactiva) din orice sursa;

Masurarea cablurilor, electromotoarelor, transformatoarelor, etc. pentru a determina eventuale defectiuni;

Masurarea consumurilor de energie electrica activa, reactiva, aparenta pentru orice consumator. Pe baza acestor masuratori se poate realiza optimizarea consumurilor de energie electrica;

Masurare rezistenta de dispersie prize de pamant;

Masurarile sunt efectuate cu aparate verificate metrologic de catre personal calificat si instruit.

×